Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 09, Issue No 4 (2011)

The expert system of support of acceptance of the decisions by definition of sequence of automation of stages of preparation of manufacture
A. V. Bobov

Sergo Ordzhonikidze Saratov elektropriborostroitelny Plant
UDC code: 004.021: 65.011.56

Abstract
In clause is shown, that it is expedient to automate stages of design-technological preparation of manufacture (DTPM) in decreasing order of economy of time from automation of the given stage. The algorithm of definition of economy of time is offered. The algorithm is realized as expert system (ES). The initial data and structure ES are given. The realization ES is described and the results of its application are given.

How to cite:
Bobov A. V. The expert system of support of acceptance of the decisions by definition of sequence of automation of stages of preparation of manufacture // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2011. - Volume 09, Issue No 4. - P. 39-49. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Andrichenko A., Shcherbakov N. Spravochnyye dannyye i znaniya v upravlenii proizvodstvom // SAPR i grafika. 2009. № 7. S. 58.
2. Borozdenkov N. V. Plyusy i minusy kompleksnogo podkhoda k avtomatizatcii proizvod stva // Avtomatizatciya v promyshlennosti. 2005. № 3. S. 41.
3. Kolchin A. F., Ovsyannikov M. V., Strekalov A. F., Sumarokov S. V. Upravleniye zhiznen nym tciklom produktcii. M.: Anakharsis, 2002. 304 s.
4. Kochan I. T-Flex DOCs 2010 – vygodnoye resheniye dlya kompleksnoi avtomatizatcii // SAPR i grafika. 2009. № 9. S. 39.
5. Zasimovich A. V. Kak zapustit v promyshlennuyu ekspluatatciyu sistemu upravleniya proizvodstvom // Avtomatizatciya v promyshlennosti. 2006. № 1. S. 49.
6. Puzanov A. V., Kuvanov K. E., Chasovskikh A. N. Avtomatizatciya konstruktorsko tekhnologicheskoi podgotovki proizvodstva v OAO «SKB PA» // SAPR i grafika. 2009. № 11. S. 25.
7. Bobov A. V. Metodika i rezultaty rascheta vremeni, neobkhodimogo dlya ruchnoi i avto matizirovannoi razrabotki razlichnykh vidov tekhnologicheskikh dokumentov // Vestn. Novo sib. gos. un-ta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. 2010. T. 8, vyp. 4. S. 106–122.
8. Bobov A. V. Umensheniye kolichestva parametrov vremeni zapolneniya polei tekhnologi cheskikh dokumentov putem ikh gruppirovaniya po sposobu zapolneniya // Sovremennyye proble my nauki: Sb. materialov I Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. 27–28 marta 2008. Tambov: Izd-vo «Tambovprint», 2008. S. 157–161.
9. Dzharratano Dzh., Raili G. Ekspertnyye sistemy: printcipy razrabotki i programmi rovaniye: 4-e izd., per. s angl. M.: OOO «I. D. Vilyams», 2007. 1152 s.
10. Popov E. V., Fominykh I. B., Kisel E. B., Shapot M. D. Staticheskiye i dinamicheskiye ekspertnyye sistemy: Ucheb. posobiye. M.: Finansy i statistika, 1996. 320 s.
11. Adamenko A., Kuchukov A. Logicheskoye programmirovaniye i Visual Prolog. SPb.: BKhV Peterburg, 2003.

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 09, Issue No 4 (2011).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 09, Issue No 4 (2011).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2011
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.