Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 09, Issue No 3 (2011)

The features of procedure-parametric programming language
A. I. Legalov, A. F. Solokha

Siberian Federal University
UDC code: 004.432.2

Abstract
Some specific opportunities of procedure-parametric programming language described. The procedural-parametric programming paradigm overcomes a number of shortcomings specific to a pure object-oriented design and programming approach. It supports more effective evolution software development using multimethods. Generalized records and parametric procedures proposed for it. Furthermore new module organization was used for flexible extension of programs.

Key Words
procedural-parametric programming, module programming, evolution software development, programming paradigms, programming languages

How to cite:
Legalov A. I., Solokha A. F. The features of procedure-parametric programming language // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2011. - Volume 09, Issue No 3. - P. 15-22. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Gamma E., Khelm R., Dzhonson R., Vlissides Dzh. Priyemy obyyektno-oriyentirovannogo proyektirovaniya. Patterny proyektirovaniya: Per. s angl. SPb.: Piter, 2001. 368 s.
2. Kopliyen Dzh. Multiparadigmennoye proyektirovaniye dlya C++. Biblioteka programmista. SPb.: Piter, 2005. 235 s.
3. Legalov A. I. OOP, multimetody i piramidalnaya evolyutciya // Otkrytyye sistemy. 2002. № 3. S. 41–45.
4. Legalov A. I. Multimetody i paradigmy // Otkrytyye sistemy. 2002. № 5. S. 33–37.
5. Meiers S. Naiboleye effektivnoye ispolzovaniye C++. 35 novykh rekomendatcy po uluchsheniyu vashikh programm i proyektov: Per. s angl. M.: DMK Press, 2000. 304 s.
6. DeMichiel L. G., Gabriel R. P. The Common Lisp Object System: An Overview. URL: http://www.dreamsongs.com/NewFiles/ECOOP.pdf
7. Legalov A. I. Protcedurno-parametricheskaya paradigma programmirovaniya. Vozmozhna li alternativa obyyektno-oriyentirovannomu stilyu? Krasnoyarsk, 2000. Ruk. dep. v VINITI 13.03.2000. № 622-V00. 43 s.
8. Legalov A. I., Shvetc D. A. Yazyk programmirovaniya O2M. URL: http://www.softcraft.ru/ppp/o2m/o2mref.shtml
9. Legalov I. A. Primeneniye obobshchennykh zapisei v protcedurno-parametricheskom yazyke programmirovaniya // Nauch. vestn. NGTU. 2007. № 3 (28). S. 25–38.
10. Legalov A. I., Bovkun A. Ya., Legalov I. A. Rasshireniye modulnoi struktury programmy za schet podklyuchayemykh modulei / Dokl. AN VSh RF. 2010. № 1 (14). S. 114–125.
11. Sverdlov S. Z. Yazyki programmirovaniya i metody translyatcii: Ucheb. posobiye. SPb.: Piter, 2007. 638 s.

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 09, Issue No 3 (2011).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 09, Issue No 3 (2011).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2011
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.