Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 09, Issue No 2 (2011)

Algorithm for transforming system-dependent e-learning material to a semantic view
M. A. Mikheev

International University of Nature, Society and Man "Dubna"
UDC code: 004.021

Abstract
This paper discusses of method for transforming system-dependent (stored and described according to the internal architecture of a specific LMS or LCMS) e-learning materials to semantically view focused on a wide range of LMS and LCMS.

Key Words
e-learning materials, conversion algorithms, LMS, semantic description

How to cite:
Mikheev M. A. Algorithm for transforming system-dependent e-learning material to a semantic view // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2011. - Volume 09, Issue No 2. - P. 25-30. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Panteleyev M. G., Puzankov D. V., Tatarinov Yu. S. Perspektivy ispolzovaniya tekhnology Semanticheskogo Web v obrazovatelnykh portalakh // Internet-portaly: soderzhaniye i tekhnologii: Sb. nauch. st. M.: Prosveshcheniye, 2005. Vyp. 3. S. 340–366.
2. Srimathi H. Knowledge Representation of LMS using Ontology // International Journal of Computer Applications. 2010. No. 3.
3. Mikheyev M. A. Problemy postroyeniya semanticheskogo opisaniya sistemozavisimykh elektronnykh uchebnykh materialov s primeneniyem raspredelennykh vychislitelnykh algoritmov // Raspredelennyye vychisleniya i Grid-tekhnologii v nauke i obrazovanii: Tr. IV Mezhdunar. konf. (Dubna, 28 iyunya – 3 iyulya, 2010 g.). Dubna, 2010. S. 359.
4. Dobrov B. V., Lukashevis N. V. Ontologii dlya avtomaticheskoi obrabotki tekstov: opisaniye ponyaty i leksicheskikh znacheny // Kompyuternaya lingvistika i intellektualnyye tekhnologii: Tr. Mezhdunar. seminara «Dialog’2006». M.: Izd-vo RGGU, 2006. S. 138.
5. Tokmakov D. I. Ispolzovaniye sredstv yazyka RDF v annotirovanii internet-resursov // Informatcionnyye resursy Rossii. 2007. № 5. S. 9.

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 09, Issue No 2 (2011).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 09, Issue No 2 (2011).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2011
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.