Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 10, Issue No 2 (2012)

Development of the information system to support management decisions on the industrial enterprise
N. A. Isaeva, M. A. Korobitsyna

Novosibirsk State University
UDC code: 004.738.5

Abstract
That paper discusses problems of development of the information system destined to create technical and economic models of the industrial enterprises. It also describes possibilities of using investment projects analysis for management decisions. The new aspect has scientific and methodological character. It consists of: system flexibility, work convenience, multidimensional and multifactorial analysis of projects, implementing on the enterprise different management approaches.

Key Words
project management systems, OLAP, Business Intelligence, management decisions, holding, change management, investment projects analysis

How to cite:
Isaeva N. A., Korobitsyna M. A. Development of the information system to support management decisions on the industrial enterprise // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2012. - Volume 10, Issue No 2. - P. 55-68. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Granichin O. N., Kiyayev V. I. Informatcionnyye tekhnologii v upravlenii: Ucheb. posobiye. Internet-universitet informatcionnykh tekhnology; BINOM. Laboratoriya znany, 2008.
2. Arkhipova Z. V., Parkhomov V. A. Informatcionnyye tekhnologii v ekonomike: Ucheb. posobiye. Irkutsk: Izd-vo BGUEP, 2003.
3. Garayedagi D. Sistemnoye myshleniye. Kak upravlyat khaosom i slozhnymi protcessami. Platforma dlya modelirovaniya arkhitektury biznesa. Minsk: Grevtcov Pablisher, 2007.
4. Shuremov E. L., Chistov D. V. i dr. Informatcionnyye sistemy upravleniya predpriyati-
em. M.: Bukhgaltersky uchet, 2006.
5. Rybnikov A. I. Sistema upravleniya predpriyatiyem tipa EPR. M.: Aerokonsalt, 1999.
6. Piterkin S. V., Oladov N. A., Isayev D. V. Tochno vovremya dlya Rossii. Praktika primeneniya ERP-sistem. M.: Alpina Biznes Buks, 2005.
7. Dushulin R. KPI kak sredstvo kontrolya i motivatcii // Konsultant. 2005. № 21.

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 10, Issue No 2 (2012).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 10, Issue No 2 (2012).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2012
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.