Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 11, Issue No 2 (2013)

Processing automation of natural language texts
Pavel Andreyevich Stepanov

Novosibirsk State University
UDC code: 004.82; 004.912; 81.322.2

Abstract
That paper discusses processing automation of natural language texts. The paper describes a problem related to the interaction between the modules of automated text analysis systems. On the basis of the automata theory a formal approach to the description of an automated text processing systems has been developed. A solution was suggested that uses a special data structure to store the intermediate results of the analysis. The developed solution has been applied to the problem of extraction of implicit definitions of natural language texts.

Key Words
extracting definitions, information extraction, text analysis, natural language processing

How to cite:
Stepanov P. A. Processing automation of natural language texts // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2013. - Volume 11, Issue No 2. - P. 109–115. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Vlasov D. Yu., Palchunov D. E., Stepanov P. A. Izvlecheniye otnosheny mezhdu ponyatiya mi iz tekstov na estestvennom yazyke // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. 2010. T. 8, vyp. 3. S. 23–33.
2. Palchunov D. E. Resheniye zadachi poiska informatcii na osnove ontology // Biznes informatika. 2008. № 1. S. 3–13.
3. Mahesh K. Ontology Development for Machine Translation: Ideology and Methodology / New Mexico State University, Computing Research Laboratory. Tech. Rep., MCCS96292, 1996.
4. Stepanov Yu. S. Metody i printcipy sovremennoi lingvistiki. M., 2000.
5. Sokirko A. V. Realizatciya pervichnogo semanticheskogo analiza v sisteme Dialing // Tr. Mezhdunar. seminara «Dialog'2000» po kompyuternoi lingvistike i eye prilozheniyam, 15 iyunya 2000 g. Protvino, 2000.
6. Grishman R. Information Extraction // The Oxford Handbook of Computation Linguistics / Ed. by R. Mitkov. Oxford University Press, 2003.
7. Cunningham H. et al. JAPE: A Java Annotation Patterns Engine: 2nd ed. Technical Report CS-00-10. University of Sheffild, Department of Conmuter Science, 2000.
8. Karpov Yu. G. Teoriya avtomatov: Uchebnik dlya vuzov. SPb.: Piter, 2003. 2008 s.: il.
9. Palchunov D. E. Opredelimost predlozheny yazyka bulevykh algebr s vydelennymi idealami // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya:: Matematika, mekhanika, informatika. 2008. T. 8, vyp. 2. S. 62–75.
10. Palchunov D. E. Modelirovaniye myshleniya i formalizatciya refleksii // Filosofiya nauki. 2008. № 2 (37). S. 62–99.
11. Beloshapkova V. A., Bryzgunova E. A., Zemskaya E. A. i dr. Sovremenny russky yazyk Ucheb. dlya filol. spetc. vyssh. ucheb. zavedeny. 3-e izd., ispr. i dop. M.: Azbukovnik, 1997.
12. Zaliznyak A. A. Grammatichesky slovar russkogo yazyka. Slovoizmeneniye. Okolo 100 000 slov. M.: Rus. yaz., 1997.

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 11, Issue No 2 (2013).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 11, Issue No 2 (2013).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2013
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.