Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 11, Issue No 2 (2013)

Survey of data packet diffusion in large networks with movable peers with usage of percolation models
Valery Valeryevich Prokoshev, Vasily Alekseyevich Sklyarenko, Pavel Yuryevich Shamin

Vladimir State University
UDC code: 004.942

Abstract
In this clause some questions about percolation theory application in dynamical information networks are considered. A presence of percolation threshold and qualitative change of data delivery probability after exceeding of this threshold are confirmed.

Key Words
data packet diffusion, percolation threshold, dinamical networks

How to cite:
Prokoshev V. V., Sklyarenko V. A., Shamin P. Y. Survey of data packet diffusion in large networks with movable peers with usage of percolation models // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2013. - Volume 11, Issue No 2. - P. 73-81. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Menshikov M. V., Molchanov S. A., Sidorenko A. F. Teoriya perkolyatcii i nekotoryye prilozheniya // Itogi nauki i tekhniki. M., 1986. T. 24. S. 53–110. Seriya: Teoriya veroyatno stei. Matematicheskaya statistika. Teoreticheskaya kibernetika.
2. Kesten H. The Critical Probability of Bond Percolation on the Square Lattice Equal 1/2 // Commun. Math Phys. 1980. Vol. 74. № 1. S. 41–54.
3. Arnold V. I. Matematicheskiye metody klassicheskoi mekhaniki. M.: Nauka, 1974.
4. Kornfeld I. P., Sinai Ya. G., Fomin S. V. Ergodicheskaya teoriya. M.: Nauka, 1980.
5. Shamin P. Yu., Aleksanyan A. S., Prokoshev V. V. Parallelny setevoi simulyator: kon tceptciya i perspektivy razvitiya // Nauch.-tekhn. vedomosti Sankt-Peterb. gos. politekh. un-ta. SPb., 2009. № 3. S. 18–24.
6. Shamin P. Yu., Prokoshev V. V. Modernizatciya parallelnogo setevogo simulyatora PSS // Vysokoproizvoditelnyye parallelnyye vychisleniya na klasternykh sistemakh: Materialy XII Vseros. konf. (N. Novgorod, 26–28 noyabrya 2012 g.) / Pod red. V. P. Gergelya. N. Novgorod Izd-vo Nizhegor. gos. un-ta, 2012. S. 440–444.
7. Braginsky R. P., Gnedenko B. V., Molchanov S. A., Peshkov I. B., Rybnikov K. A. Mate maticheskiye modeli stareniya polimernykh izolyatcionnykh materialov // Dokl. AN SSSR. 1963. T. 268, № 2. C. 281–284.
8. Minlos R. A., Khrapov P. V. O protekanii v konechnoi polose dlya nepreryvnykh sistem // Vestn. Mosk. gos. un-ta. Ser. mat., mekh. 1985. T. 1, № 1. C. 56–59.

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 11, Issue No 2 (2013).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 11, Issue No 2 (2013).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2013
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.