Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 10, Issue No 1 (2012)

The algorythm of extracting place names representing content from text documents
V. B. Barakhnin, O. L. Zhizhimov, A. A. Kupershtokh, D. M. Skachkov, A. M. Fedotov

Novosibirsk State University
Institute of Computational Technologies of the SB RAS

UDC code: 004+528.9

Abstract
The algorithm for automated extraction of geographical names representing content from text documents discussed in article. Questions related with extraction names included in thesaurus from document, adding word forms of geographical names to the lexical dictionary, homonyms detection, and retrieving names describing the content of document covered in the article.

Key Words
automated extraction of geographic metadata from document, geocoding

How to cite:
Barakhnin V. B., Zhizhimov O. L., Kupershtokh A. A., Skachkov D. M., Fedotov A. M. The algorythm of extracting place names representing content from text documents // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2012. - Volume 10, Issue No 1. - P. 109-120. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Zhizhimov O. L., Mazov N. A. Geografiya i standarty metadannykh dlya elektronnykh bibliotek: soderzhaniye, primeneniye, problemy // Elektronnyye biblioteki. 2009. T. 12, № 1. URL: http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2009/part1/ZM
2. Zhizhimov O. L., Mazov N. A. Ob ispolzovanii geograficheskikh koordinat pri poiske bibliograficheskoi informatcii // Nauchnyye i tekhnicheskiye biblioteki. 2009. № 1. S. 54–60.
3. Zhizhimov O. L., Mazov N. A. Problemy geograficheskoi privyazki tcifrovykh obyyektov v elektronnykh bibliotekakh // Tr. XII Vseros. nauch. konf. «Elektronnyye biblioteki: perspektivnyye metody i tekhnologii, elektronnyye kollektcii» (RCDL’2010). Kazan, 2010. S. 207–214.
4. Skachkov D. M., Zhizhimov O. L. O profile dostupa k dannym tezaurusa dlya retrospektivnogo geokodirovaniya i geograficheskogo poiska v elektronnykh bibliotekakh // XVIII Mezhdunar. konf. «Krym-2011». Sudak, 4–12 iyunya 2011 g. URL: http://www.gpntb.ru/win/interevents/crimea2011/disk/059.pdf
5. Skachkov D. M., Zhizhimov O. L. Ob ispolzovanii retrospektivnogo geokodirovaniya dlya geograficheskogo poiska v elektronnykh bibliotekakh // Tr. XIII Vseros. nauch. konf«Elektronnyye biblioteki: perspektivnyye metody i tekhnologii, elektronnyye kollektcii» (RCDL’2011). Voronezh, 2011. S. 30–37.
6. Lavrenova O. A. Mnogoyazychny dostup k dannym na osnove tezaurusa geograficheskikh nazvany // Sb. tez. posternykh dokl. IX Vseros. nauch. konf. «Elektronnyye biblioteki: perspektivnyye metody i tekhnologii, elektronnyye kollektcii» (RCDL’2007). Pereslavl-Zalessky, 2007. S. 57–62.
7. Barakhnin V. B., Zhizhimov O. L., Skachkov D. M. Problema izvlecheniya iz tekstovykh dokumentov geograficheskikh nazvany, otrazhayushchikh soderzhaniye // Sb. tr. XI Vseros. konf. s uchastiyem inostrannykh uchenykh «Problemy monitoringa okruzhayushchei sredy» (EM-2011). Kemerovo, 2011. S. 285–290.
8. Shokin Yu. I., Fedotov A. M., Barakhnin V. B. Problemy poiska informatcii. Novosibirsk: Nauka, 2010.
9. Barakhnin V. B., Kupershtokh A. A. Algoritm koordinatnogo indeksirovaniya elektronnykh nauchnykh dokumentov // Tr. mezhdunar. konf. «Vychislitelnyye i informatcionnyye tekhnologii v nauke, tekhnike i obrazovanii». Pavlodar (Kazakhstan), 2006. T. 1. C. 228–232.
10. Barakhnin V. B., Nekhayeva V. A. Tekhnologiya sozdaniya tezaurusa predmetnoi oblasti na osnove predmetnogo ukazatelya entciklopedii // Vychislitelnyye tekhnologii. 2007. T. 12. Spetc. vyp. 2. S. 3–9.
11. Belonogov G. G., Novoselov A. P. Avtomatizatciya protcessov nakopleniya, poiska i obobshcheniya informatcii. M.: Nauka, 1979.

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 10, Issue No 1 (2012).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 10, Issue No 1 (2012).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2012
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.