Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 09, Issue No 1 (2011)

Approach and software tool for network modelling of ecosystems dynamics
N. A. Kolchanov, V. M. Efimov, A. V. Bryanskaya, V. V. Suslov, V. S. Timonov

Institute of Cytology and Genetics of the SB RAS
UDC code: 004.4; 574

Abstract
An approach and improved software tool for visual reconstruction and analysis of ecological systems network models – EcoNetStudio is presented. The indistinct formalized terminological basis is a feature of ecological systems. A computer ontology that supports description of macro- and microdynamics of such systems was created in order to reconstruction of ecological systems network models. Approbation of EcoNetStudio and computer ontology was carried out on a lake model.

Key Words
EcoNetStudio, econet, ecological systems, network modeling

How to cite:
Kolchanov N. A., Efimov V. M., Bryanskaya A. V., Suslov V. V., Timonov V. S. Approach and software tool for network modelling of ecosystems dynamics // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2011. - Volume 09, Issue No 1. - P. 38-43. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Razumovsky S. M. Zakonomernosti dinamiki biogeotcenozov. M.: Nauka, 1981. 231 s.
2. Likhoshvai V. A., Ratushny A. V., Bazhan S. I. i dr. Metody modelirovaniya dinamiki molekulyarno-geneticheskikh sistem // Sistemnaya Kompyuternaya biologiya / Pod red. N. A. Kolchanova, S. S. Goncharova, V. A. Likhoshvai, V. A. Ivanisenko. Novosibirsk, 2008. C. 333–396.
3. Timonov V. S., Miginsky D. S., Kolchanov N. A. Tekhnologiya rekonstruktcii i analiza setevykh modelei ekologicheskikh sistem // Molodezh i sovremennyye informatcionnyye tekhnologii: Sb. tr. VII Vseros. nauch.-prakt. konf. studentov, aspirantov i molodykh uchenykh. Tomsk: Izd-vo «SPB Grafiks», 2009. T. 1. S. 335–336.
4. Sergeyev M. G., Suslov V. V., Miginsky D. S. i dr. Opyt sozdaniya bazy dannykh dlya opisaniya ekosistem s ispolzovaniyem setevykh tekhnology // Bioraznoobraziye i dinamika ekosistem / Pod red. V. K. Shumnogo, Yu. I. Shokina, N. A. Kolchanova, A. M. Fedotova. Novosibirsk, 2006. C. 95–116.
5. Timonov V. S., Gunbin K. V., Turnaev I. I., Genaev M. A., Miginsky D. S. Regulatory Circuits and Phylogenetic Decomposition in Gene Networks Evolution Research // Proceedings Of The 7th International Conference on Bioinformatics of Genome Regulation and Structure (BGRS'2010). 2010. P. 286.
6. Bryanskaya A. V., Taran O. P., Simonov V. A. i dr. Geokhimicheskaya i mikrobiologicheskaya kharakteristika solenykh ekosistem Novosibirskoi oblasti // Ekologicheskaya, biotekhnologicheskaya, meditcinskaya i teoreticheskaya mikrobiologiya / Pod red. V. V. Vlasova, A. G. Degermendzhi, N. A. Kolchanova, V. N. Parmona, V. E. Repina. Novosibirsk: SO RAN, 2010. S. 168–175.

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 09, Issue No 1 (2011).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 09, Issue No 1 (2011).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2011
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.