Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 09, Issue No 1 (2011)

Geoinformation technologies and navigation system application in problems of precise agriculture
Igor Vyacheslavovich Bychkov, Nikolai Grigoryevich Lukovnikov, Aleksandr Nikolayevich Lukovnikov, Leonid Vladlenovich Nefedyev, Gennady Mikhailovich Ruzhnikov

Institute of System Dynamics and Control Theory of the SB RAS
Ministry of Agriculture of the Irkutsk region

UDC code: 004

Abstract
Described the problem of creating information-analytical systems «precision farming» on the basis of GIS-, Web- technologies. The short description of the functional capabilities of software-hardware support for precision farming «AGRO»

Key Words
GPSnavigators, databases, information resources, information and analytical systems, Web-technologies, GIS-

How to cite:
Bychkov I. V., Lukovnikov N. G., Lukovnikov A. N., Nefedyev L. V., Ruzhnikov G. M. Geoinformation technologies and navigation system application in problems of precise agriculture // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2011. - Volume 09, Issue No 1. - P. 21-30. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Fedorenko V. F., Buklagin D. S., Aronov E. L. Tendentcii mirovogo selskogo khozyaistva v nachale XXI veka. Analitichesky obzor. M.: FGNU «Rosinformagrotekh», 2004. 104 s.
2. Chernyakov B. A., Protopopov I. V. Vysokotekhnologichnoye zemledeliye SShA // Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2004. № 1–5.
3. Yakushev V. P. Na puti k tochnomu zemledeliyu. SPb.: Izd-vo PIYaF RAN, 2002. C. 458.
4. Yakushev V. P., Bure V. M., Yakushev V. V. Vydeleniye odnorodnykh zon na pole po urozhainosti otdelnykh uchastkov // Dokl. RASKhN. 2007. № 3. C. 33–36.
5. Bychkov I. V., Gachenko A. S., Popova A. K., Ruzhnikov G. M., Fereferov E. S., Khmelnov A. E. Primeneniye GIS i VEB-tekhnology dlya sozdaniya integrirovannykh informatcionno-analiticheskikh sistem // Vychislitelnyye tekhnologii. 2007. T. 12, Spetc. vyp. 3. S. 5–19.
6. Bychkov I. V., Gachenko A. S., Lukovnikov N. G., Rugnikov G. M., Fereferov E. S., Hmelnov A. E. Regional information-analytical systems and technologies of their implementation // In Proc. Int. Conf. on Mathematical and Informational Technologies (Zbornik radova konferencije MIT 2009). Kopaonik, Serbia, Budva, Montenegro, 2009. P. 98–106.
7. Bukin M. Globalnaya navigatciya // PC WEEK/RE. 2008. № 25 (631).

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 09, Issue No 1 (2011).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 09, Issue No 1 (2011).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2011
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.