Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 08, Issue No 4 (2010)

Methods and results of time account, necessary for the manual and automated development various kinds of the technological documents
Aleksei Vyacheslavovich Bobov

S. Ordzhonikidze Saratov elektropriborostroitelny Plant

Key Words
economy of time, automation on stages, design-technological preparation of manufacture

How to cite:
Bobov A. V. Methods and results of time account, necessary for the manual and automated development various kinds of the technological documents // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2010. - Volume 08, Issue No 4. - P. 106-122. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Andrichenko A., Shcherbakov N. Spravochnyye dannyye i znaniya v upravlenii proizvodstvom // SAPR i grafika. 2009. № 7. S. 58.
2. Borozdenkov N. V. Plyusy i minusy kompleksnogo podkhoda k avtomatizatcii proizvod stva // Avtomatizatciya v promyshlennosti. 2005. № 3. S. 41.
3. Kolchin A. F., Ovsyannikov M. V., Strekalov A. F., Sumarokov S. V. Upravleniye zhiznen nym tciklom produktcii. M.: Anakharsis, 2002. 304 s.
4. Kochan I. T-Flex DOCs 2010 – vygodnoye resheniye dlya kompleksnoi avtomatizatcii // SAPR i grafika. 2009. № 9. S. 39.
5. Bobov A. V. Modelirovaniye i realizatciya ekspertnoi sistemy podderzhki prinyatiya re sheny po opredeleniyu ocherednosti avtomatizatcii etapov konstruktorsko-tekhnologicheskoi podgotovki proizvodstva // Vestn. Sarat. gos. tekhn. un-ta. 2011. № 1 (v pechati)

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 08, Issue No 4 (2010).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 08, Issue No 4 (2010).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2010
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.