Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 08, Issue No 4 (2010)

Organizational information resources control model
Oleg Lvovich Zhizhimov, Anatoly Mikhailovich Fedotov, Fedor Nikolayevich Yudanov

Novosibirsk State University
Institute of Computational Technologies SB RAS

UDC code: 004.7

Abstract
The article covers some basic solutions used in organizational information resources control system building process by the example of Novosibirsk state university information resources. These solutions are result of the deep analysis of actual problems connected with information resources control in NSU and on other hand the most common approaches used in major control systems available. The common work principles of information resources control system are used to formulate fundamental decisions for particular problems of NSU information resources control.

Key Words
information resources control, centralized data store, user access control, information resources of NSU, LDAP

How to cite:
Zhizhimov O. L., Fedotov A. M., Yudanov F. N. Organizational information resources control model // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2010. - Volume 08, Issue No 4. - P. 81 - 95. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Fedotov A. M. Informatcionnaya bezopasnost v korporativnoi seti // Problemy bezopasnosti i chrezvychainykh situatcy / VINITI. M.: VINITI, 2008. № 2. S. 88–101.
2. Zhizhimov O. L., Fedotov A. M. Modeli upravleniya dostupom k raspredelennym informatcionnym resursam // Elektronnyye biblioteki: perspektivnyye metody i tekhnologii. Trudy Devyatoi Vserossyskoi nauchnoi konferentcii RCDL'2007 (Pereslavl-Zalessky, Rossiya, 15–18 oktyabrya 2007 g.). Pereslavl-Zalessky: Izd-vo «Universitet goroda Pereslavlya», 2007. S. 301–304.
3. Shokin Yu. I., Fedotov A. M. K voprosu o razvitii informatcionnoi infrastruktury SO RAN // Vychislitelnyye tekhnologii. 2009. T. 6, № 6. S. 127–137.
4. Sozykin A. V., Masich G. F., Masich A.G., Bezdushny A. N. Voprosy integratcii informatcionnykh i setevykh sluzhb. Varianty ispolzovaniya LDAP katalogov // Tr. VI Vseros. nauch. konf. «Elektronnyye biblioteki: perspektivnyye metody i tekhnologii, elektronnyye kollektcii» – RCDL2004. Pushchino, Rossiya, 2004.
5. Zhizhimov O. L., Turpanov A. A., Fedotov A. M. Korporativny katalog SO RAN // Elektronnyye biblioteki: perspektivnyye metody i tekhnologii, elektronnyye kollektcii: Tr. VIII Vseros. nauch. konf. (RCDL'2006) Suzdal, 17–19 okt. 2006 g. Yaroslavl, 2006. S. 226–230.
6. Barakhnin V. B., Zhizhimov O. L., Stepanov Yu. Yu., Fedotov A. M. LDAP-katalog organizatcii kak yadro korporativnoi raspredelennoi informatcionnoi sistemy // Innovatcionnyye nedra Kuzbassa. IT-tekhnologii: Sb. nauch. tr. Kemerovo: INT, 2008. S. 226–232.
7. Adamansky A. V., Denisov A. L., Kocheyev A. A. Opyt avtomatizatcii vuza. Sistema UIS // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. 2006. T. 4, vyp. 1. S. 2–6.
8. Demish V. O., Pishchik B. N., Kozmenko G. G. Problemy avtomatizatcii upravleniya obrazovatelnym uchrezhdeniyem // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. 2009. T. 7, vyp. 3. S. 95–102.

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 08, Issue No 4 (2010).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 08, Issue No 4 (2010).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2010
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.