Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 08, Issue No 3 (2010)

Information model of higher education organizations
Anton Valentinovich Adamansky

Novosibirsk State University
UDC code: 004.03

Abstract
In this paper the basic elements of conceptual model of higher education organizations briefly described. Analized various aspects and elements of education ogranization object domain and as result produced the information model of edu ogranization operations in the case of using automatic management information systems.

Key Words
education, management, information model

How to cite:
Adamansky A. V. Information model of higher education organizations // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2010. - Volume 08, Issue No 3. - P. 55-65. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Federalny gosudarstvenny standart vysshego professionalnogo obrazovaniya. URL: http://mon.gov.ru/pro/fgos
2. Polozheniye ob itogovoi gosudarstvennoi attestatcii vypusknikov vysshikh uchebnykh zavedeny rossyskoi federatcii. URL: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_03/1155.html
3. Gradi Buch. Obyyektno-oriyentirovanny analiz i proyektirovaniye s primerami prilo zheny na S++. SPb.: Binom; Nevsky Dialekt, 1998.
4. OMG konsortcium. Spetcifikatciya yazyka UML 2.3. URL: http://www.omg.org/spec/ UML/2.3/
5. Obshcherossysky klassifikator spetcialnostei po obrazovaniyu. URL: http://www.ed. gov.ru/prof-edu/sred/rub/okso.doc
6. Adamansky A. V., Denisov A. L., Kocheyev A. A. Opyt avtomatizatcii vuza. Sistema UIS. // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. T. 4, vyp. 1. S. 2–7.

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 08, Issue No 3 (2010).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 08, Issue No 3 (2010).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2010
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.