Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 08, Issue No 3 (2010)

Building information model of large-scale distributed control systems using aspect-oriented approach
Sergei Konstantinovich Andryushkevich

Design Technological Institute of Digital Techniques SB RAS
UDC code: 004.414

Abstract
The complexity of building information model of large-scale distributed control systems is due to the presence of a large number of elements and processes are closely intertwined. In contrast to the modular approach to the decomposition, the aspect-oriented approach focuses on the identification of confounding (crosscut) elements of the domain. This paper shows an information model of such systems, built on the basis of aspect-oriented principles, defines its objectives and main elements.

Key Words
automation, information model, distributed plants, aspect-oriented design

How to cite:
Andryushkevich S. K. Building information model of large-scale distributed control systems using aspect-oriented approach // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2010. - Volume 08, Issue No 3. - P. 34-45. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. GOST 34.003-90 «Informatcionnaya tekhnologiya. Kompleks standartov na avtomatizi rovannyye sistemy. Avtomatizirovannyye sistemy. Terminy i opredeleniya».
2. Loshin D. Master Data Management. The MK/OMG Press, 2009.
3. Norenkov I. P., Kuzmik P. K. Informatcionnaya podderzhka naukoyemkikh izdely (CALS-tekhnologii). M.: Izd-vo MGTU im. N. E. Baumana, 2002.
4. Chernetcki K., Aizenker U. Porozhdayushcheye programmirovaniye: metody, instrumenty, primeneniye. Dlya professionalov. SPb.: Piter, 2005. 731 s.
5. Pottosin I. V. Dobrotnost programm i informatcionnykh potokov // Otkrytyye sis temy. 1998. № 6. S. 41–45.
6. Kovalev S. P. Primeneniye ontology pri razrabotke raspredelennykh avtomatiziro vannykh informatcionno-izmeritelnykh sistem // Avtometriya. 2008. T. 44, № 2. S. 41–49.
7. Steimann F. Domain Model Are Aspect Free // MoDELS 2005. LNCS 3713. R. 171–185.
8. Marka D., MakGouen K. Metodologiya strukturnogo analiza i proyektirovaniya: Per. s angl. M., 1993. 240 s.
9. GOST R ISO 10303-1-99. Sistemy avtomatizatcii proizvodstva i ikh integratciya. Predstavleniye dannykh ob izdelii i obmen etimi dannymi. Ch. 1: Obshchiye predstavleniya i osnovopolagayushchiye printcipy.
10. GOST 34.003-90 Informatcionnaya tekhnologiya. Avtomatizirovannyye sistemy. Os novnyye polozheniya. Prilozheniye 1.
11. Andryushkevich S. K. Praktika postroyeniya informatcionnoi modeli predmetnoi ob lasti dlya sistem tekhnologicheskogo upravleniya // Programma i tezisy dokladov IX Vseros. konf. molodykh uchenykh po matematicheskomu modelirovaniyu i informatcionnym tekhnologi yam. Kemerovo: IVT SO RAN, 2008. S. 70–71.
12. Andryushkevich S. K., Kovalyov S. P. Distributed Plants Intelligent Monitoring Using Information Models of State // Proceeding of IASTED International Conference on Automation, Control, and Information Technology (ACIT-CDA 2010). Novosibirsk, 2010. R. 250–255.
13. Andryushkevich S. K., Kovalev S. P. Opyt adaptatcii standartnykh informatcionnykh modelei dlya raspredelennykh obyyektov tekhnologicheskogo upravleniya // Vysokiye tekhnologii, fundamentalnyye issledovaniya, obrazovaniye: Sb. tr. VII Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. «Issledovaniye, razrabotka i primeneniye vysokikh tekhnology v promyshlennosti». SPb. Izd-vo Politekhn. un-ta, 2009. S. 56–57.
14. Kovalev S. P., Andryushkevich S. K., Guskov A. E. Svidetelstvo o gosudarstvennoi re gistratcii programmy dlya EVM № 2009613359. Integratcionnaya platforma ucheta i upravle niya energoobespecheniyem «Energius», 2009.
15. Andryushkevich S. K., Zolotukhin E. P., Kovalev S. P. Svidetelstvo o gosudarstvennoi registratcii programmy dlya EVM № 2010613850. Eksperimentalny obrazetc programmno go kompleksa sistemy operativnogo monitoringa tekhnologicheskoi infrastruktury «EO SOMTI» (EO PK SOMTI), 2010.

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 08, Issue No 3 (2010).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 08, Issue No 3 (2010).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2010
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.