Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 08, Issue No 2 (2010)

Mathematic provision of the synthesis of the stationary information network of education systems
Aleksei Ivanovich Kamyshnikov, Mariya Alekseyevna Khanzhina

Ugra Research Institute of Information Technology
Altai State University

UDC code: 004.942; 519.876

Abstract
The article considers the education system as a complex and multilevel information network which allows decomposing on functional expressed layers. There solved the problem of synthesis of the education network as an informational, where each unit processes data with standardized and heuristic algorithm.

Key Words
optimization problem, knowledge engineering, synthesis problem, education information systems

How to cite:
Kamyshnikov A. I., Khanzhina M. A. Mathematic provision of the synthesis of the stationary information network of education systems // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2010. - Volume 08, Issue No 2. - P. 15-19. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Gavrilova T. A., Chervinskaya K. R. Izvlecheniye i strukturirovaniye znany dlya ekspertnykh sistem. M., 1992.
2. Informatcionno upravlyayushchiye cheloveko-mashinnyye sistemy, issledovaniye, proyektirovaniye, ispytaniya: Spravochnik / Pod red. A. I. Gubinskogo. M., 1993.
3. Programmno-tcelevoye upravleniye razvitiyem obrazovaniya: opyt problemy perspektivy // Pod red. A. M. Moiseyeva. M., 1999.
4. Shatikhin L. G. Strukturnyye matritcy i ikh primeneniye dlya issledovaniya sistem. M.: Mashinostroyeniye, 1974.
5. Assotciatciya «Otkryty universitet Zapadnoi Sibiri». Tomsk: Izd-vo TGU, 2001.
6. Nepreryvnoye obrazovaniye i inzheneriya znany. Mezhdistciplinarnyye aspekty / Pod red. Yu. I. Titarenko. Barnaul, 1998.
7. Kamyshnikov A. I. Upravleniye v raspredelennykh obrazovatelnykh sistemakh: Monografiya. Barnaul: Izd-vo AGU, 2001.

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 08, Issue No 2 (2010).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 08, Issue No 2 (2010).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2010
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.