Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 07, Issue No 4 (2009)

Problems of documents retrieval «in analogy»
Anatoly Mikhailovich Fedotov, Vladimir Borisovich Barakhnin

Institute of Computational Technologies SB RAS
Novosibirsk State University

UDC code: 004.9

Abstract
Study of notion “analogy” and “similarity”, their formalization, and also procedure of information retrieval “in analogy” are resolved in the article.

Key Words
clustering, similarity, analogy, information retrieval

How to cite:
Fedotov A. M., Barakhnin V. B. Problems of documents retrieval «in analogy» // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2009. - Volume 07, Issue No 4. - P. 3-14. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Filosofsky entciklopedichesky slovar. M.: Sovetskaya entciklopediya, 1983. S. 24.
2. Novik I. B., Uemov A. I. Modelirovaniye i analogiya // Materialisticheskaya dialektika i metody estestvennykh nauk. M., 1968. S. 268–293.
3. Tolkovy slovar russkogo yazyka: V 4 t. / Pod red. D. N. Ushakova. M.: Gos. in-t «Sovetskaya entciklopediya»; OGIZ; Gos. izd-vo inostr. i natc. slovarei, 1935–1940.
4. Arsky Yu. M., Gilyarevsky R. S., Turov I. S., Cherny A. I. Infosfera: informatcionyye struktury, sistemy i protcessy v nauke i obshchestve. M.: VINITI, 1996.
5. Solton Dzh. Dinamicheskiye bibliotechno-informatcionnyye sistemy / Pep.s angl. M.: Mir, 1979.
6. Novoselov M. M. Skhodstvo // Filosofsky entciklopedichesky slovar. M.: Sovetskaya entciklopediya, 1983. S. 666.
7. Lenin V. I. Materializm i empiriokrititcizm // Lenin V. I. Poln. SOBR. soch. 5-e izd. M.: Politizdat, 1976. T. 18.
8. Lyapunov A. A. O sootnoshenii ponyaty materiya, energiya i informatciya // Lyapunov A. A. Problemy teoreticheskoi i prikladnoi kibernetiki. Novosibirsk: Nauka, 1980. S. 320–323.
9. Shreider Yu. A. Ravenstvo, skhodstvo, poryadok. M.: Nauka, 1971.
10. Tyukhtin V. S. Skhodstvo // Bolshaya sovetskaya entciklopediya. 3-e izd. M.: Sovetskaya entciklopediya, 1976. T. 25. S. 123.
11. Dobrokhotov A. L. Universalii // Filosofsky entciklopedichesky slovar. M.: Sovetskaya entciklopediya, 1983. S. 702–703.
12. Voronin Yu. A. Nachala teorii skhodstva. Novosibirsk: Nauka. Sib. otd-niye, 1991.
13. Poia D. Matematika i pravdopodobnyye rassuzhdeniya / Pep. s angl. M.: Nauka, 1975.
14. Barsegyan A. A., Kupriyanov M. V., Stepanenko M. V., Kholod I. I. Metody i modeli analiza dannykh: OLAP i Data Mining. SPb.: BKhV-Peterburg, 2004.
15. Barakhnin V. B., Nekhayeva V. A., Fedotov A. M. O zadanii mery skhodstva dlya klasterizatcii tekstovykh dokumentov // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. 2008. T. 6, vyp. 1. S. 3–9.
16. Borisova I. A., Zagoruiko N. G. Funktcii konkurentnogo skhodstva v zadache taksonomii // Materialy Vseros. konf. s mezhdunar. uchastiyem «Znaniya – Ontologii – Teorii» (ZONT-07), Novosibirsk, 14–16 sentyabrya 2007 g. T. 2. S. 67–76.
17. Rubtcov D. N., Barakhnin V. B. Vyyavleniye dublikatov v raznorodnykh bibliograficheskikh istochnikakh // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. 2009. T. 7, vyp. 3. S. 86–93.
18. Zelenkov Yu. G., Segalovich Yu. V. Sravnitelny analiz metodov opredeleniya nechetkikh dublikatov dlya Web-dokumentov // Tr. IX Vseros. nauch. konf. «Elektronnyye biblioteki: perspektivnyye metody i tekhnologii, elektronnyye kollektcii» (RCDL’2007). Pereslavl-Zalessky, 15–18 oktyabrya 2007 g. S. 166–174.

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 07, Issue No 4 (2009).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 07, Issue No 4 (2009).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2009
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.