Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 10, Issue No 4 (2012)

Methods for the discovery of logical regularities in the structure of the genomes
Viktor Aleksandrovich Gusev, Gennady Sergeyevich Lbov, Galina Leonidovna Polyakova, Vera Sergeyevna Altyntceva, Viktor Aleksandrovich Gabriel

Institute of Mathematics SB RAS
Novosibirsk State University

UDC code: 519.6+576.895.42+519.2

Abstract
The hypothesis of the presence of logical regularities in the structure of the genomes of organisms as in the example E.coli, and the higher forms by the example of X and Y chromosomes of Homo sapiens. For the analysis of these genomes has been used exhaustive search algorithm conjunctions (L-gram) for the discovery of logical regularities, which have high relative frequency of their occurrence in a binary sequence. An algorithm for the discovery of logical regularities in a binary sequence is proposed. The examples of the obtained logical-and-probabilistic models are given.

Key Words
structure of the genome, binary sequence, logical-and-probabilistic model

How to cite:
Gusev V. A., Lbov G. S., Polyakova G. L., Altyntceva V. S., Gabriel V. A. Methods for the discovery of logical regularities in the structure of the genomes // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2012. - Volume 10, Issue No 4. - P. 112-120. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Orlov Yu. L. Analiz regulyatornykh genomnykh posledovatelnostei s pomoshchyu kompyuternykh metodov otcenok slozhnosti geneticheskikh tekstov: Avtoref. dis. … kand. biol. nauk. Novosibirsk, 2004. 35 s.
2. Abnizova I., Schilstra M., te Boekhorst R., Nehaniv C. L. A Statistical Approach to Distinguish between Different DNA Functional Parts // WSEAS Transactions on Computational Methods. 2003. Vol. 2. Is. 4. P. 1188–1196.
3. Abe T., Kanaya S., Kinouchi M, Ichiba Y., Kozuki T., Ikemura T. Informatics for Unveiling Hidden Genome Signatures // Genome Res. 2003. Vol. 13 (4). P. 693–702.
4. Duplij D., Duplij S. Determinative degree and nucleotide content of DNA strands // Biophys. Bull. 2000. Vol. 497. P. 1–7.
5. Jimenez-Montano M. A., de la Mora-Basanez C. R., Poschel T. The Hypercube Structure of the Genetic Code Explains Conservative and Non-Conservative Aminoacid Substitutions in vivo and in vitro // BioSystems. 1996. Vol. 39. P. 117–125.
6. Jimenez-Montano M. A. Protein Evolution Drives the Evolution of the Genetic Code and Vice Versa // BioSystems. 1999. Vol. 54. P. 47–64.
7. Negadi T. Rumer’s Transformation in Biology as the Negation in Classic Logic // Int. Journ. of Quant. Chem. 2003. Vol. 94. P. 65–82.
8. Shcherbak V. I. Arithmetic inside the universal genetic code // BioSystems 2003. Vol. 70. P. 187–209.
9. Karasev V. A. Genetichesky kod: novyye gorizonty. SPb.: TESSA, 2003. 116 s.
10. Gusev V. A. Arifmetika i algebra v strukture geneticheskogo koda, logika v strukture genoma i biokhimicheskom tcikle samovosproizvodstva zhivykh sistem // Informatcionny vestnik VOGiS. 2005. T. 9, № 2. S. 153–161.
11. Lbov G. S. Metody obrabotki raznotipnykh eksperimentalnykh dannykh. Novosibirsk: Izd-vo Nauka, 1981. 160 s.
12. Lbov G. S., Startceva N. G. Logicheskiye reshayushchiye funktcii i voprosy statisticheskoi ustoichivosti resheny. Novosibirsk: Izd-vo In-ta matematiki, 1999. 212 s.
13. Lbov G. S., Berikov V. B. Ustoichivost reshayushchikh funktcy v zadachakh raspoznavaniya obrazov i analiza raznotipnoi informatcii. Novosibirsk: Izd-vo In-ta matematiki, 2005. 218 s.
14. Lbov G. S., Polyakova G. L. Metod prognozirovaniya v klasse logicheskikh reshayushchikh funktcy // Vestn. Sibirskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo universiteta imeni akademika M. F. Reshetneva. 2010. Vyp. 5 (31). S. 42–45.

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 10, Issue No 4 (2012).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 10, Issue No 4 (2012).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2012
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.