Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 10, Issue No 4 (2012)

Application of the general ratings of the ordered publications in the formation of an optimum variant of the order of literature for high school
L. A. Kromina, R. A. Yartsev, V. V. Mironov

Ufa State Aviation Technical University
UDC code: 681.3

Abstract
Is ddiscussed the problem of the optimal completing of book fund of library of institution of higher learning comes into question in the conditions of absence of requests on literature from subdivisions. As a decision of problem the algorithm of generation of optimal variant of order is offered with the purpose of automation.

Key Words
optimization, the overall ranking, the volume of the order, the volume of nomenclature, the order, the directory, literature, the library fund, library, high school

How to cite:
Kromina L. A., Yartsev R. A., Mironov V. V. Application of the general ratings of the ordered publications in the formation of an optimum variant of the order of literature for high school // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2012. - Volume 10, Issue No 4. - P. 5-12. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Kromina L. A., Yartcev R. A. O komplektovanii knizhnogo fonda biblioteki vuza na osnove lokalnogo reitinga zakazyvayemykh izdany // Upravleniye v slozhnykh sistemakh: Mezhvuz. nauch. sb. / Pod red. G. G. Kulikova. Ufa, 2009. S. 51–53.
2. Kromina L. A., Yartcev R. A. Formirovaniye zakaza literatury dlya biblioteki vuza na osnove lokalnykh reitingov izdany kak zadacha issledovaniya operatcy // Vestn. UGATU. 2010. № 5 (40). S. 176–187.
3. Burkhanova M. M. Opyt vnedreniya ABIS «Mark-SQL» v nauchnoi biblioteke Ulyanovskogo gosudarstvennogo universiteta // Biblioteka XXI vek: setevaya gazeta. 2008. URL: http://lib.ulstu.ru (data obrashcheniya: 05.04.2012).
4. Mironov A. N. Model vzaimodeistviya biblioteki so sluzhbami universiteta v IS. Monitoring knigoobespechennosti // Informatcionnyye tekhnologii, kompyuternyye sistemy i izdatelskaya produktciya dlya bibliotek LIBCOM-2005: setevoi zhurnal. 2005. URL: http://www.gpntb.ru (data obrashcheniya: 05.04.2012).
5. Pokrysheva V. A. Ispolzovaniye avtomatizirovannoi bibliotechno-informatcionnoi sistemy «Ruslan» (ABIS «Ruslan») v otdele komplektovaniya Fundamentalnoi biblioteki SPbGPU // Nauchno-praktichesky zhurnal po problemam bibliotechnogo fondovedeniya. 2004. URL: http://www.rba.ru (data obrashcheniya: 05.04.2012).

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 10, Issue No 4 (2012).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 10, Issue No 4 (2012).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2012
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.