Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 11, Issue No 1 (2013)

An automated system for the collection of statistical information about events in a distributed information system
Oleg Lvovich Zhizhimov, Anton Andreyevich Lobykin, Igor Yuryevich Turchanovsky, Aleksandr Afanasyevich Panshin, Sergei Andreyevich Chudinov

Institute of Computational Technologies SB RAS
Institute of High Current Electronics SB RAS

Abstract
The article describes the architecture of an automated system for collecting information about the events in a distributed information system for the example of media integration ZooSPACE. The system architecture is designed on a modular principle. The algorithms analyze the input data flow, structure and storage technologies, methods of statistical analysis and presentation of statistical information about events in a distributed information system ZooSPACE.

Key Words
ZooSPACE, SRW/SRU, LDAP, Z39.50, distributed information systems, statistics gathering

How to cite:
Zhizhimov O. L., Lobykin A. A., Turchanovsky I. Y., Panshin A. A., Chudinov S. A. An automated system for the collection of statistical information about events in a distributed information system // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2013. - Volume 11, Issue No 1. - P. 42-52. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Revnivykh A. V., Fedotov A. M. Obzor politik informatcionnoi bezopasnosti // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. 2012. T. 10, № 3. S. 66–79.
2. Tcimbal A. A., Anshina M. L. Tekhnologii sozdaniya raspredelennykh sistem. Dlya profes sionalov. SPb.: Piter, 2003. 576 s.
3. Fedotov A. M., Shokin Yu. I., Zhizhimov O. L., Molorodov Yu. I. Sluzhba direktory LDAP kak edinaya informatcionnaya sreda // Otkrytoye i distantcionnoye obrazovaniye. 2007. № 4 (28). S. 31–41.
4. Kogalovsky M. R. Entciklopediya tekhnology baz dannykh. M.: Finansy i statistika, 2002. 800 s.
5. Zhizhimov O. L., Fedotov A. M., Yudanov F. N. Model upravleniya informatcionnymi resursami organizatcii // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. 2010. T. 8, № 4. S. 81–95.
6. Mazov N. A., Zhizhimov O. L. Metadannyye i ikh rol v raspredelennykh informatcion nykh sistemakh na osnove ispolzovaniya protokola Z39.50: Lektciya // Bibliosfera. 2006. № 2. S. 51–60.

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 11, Issue No 1 (2013).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 11, Issue No 1 (2013).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2013
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.