Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 11, Issue No 1 (2013)

Technology platform for the mass integration of heterogeneous data
Oleg Lvovich Zhizhimov, Anatoly Mikhailovich Fedotov, Yury Ivanovich Shokin

Institute of Computational Technologies SB RAS
Novosibirsk State University

UDC code: 004

Abstract
The article describes the technology platform of mass integration of distributed heterogeneous data sources that support the establishment and operation of large-scale information infrastructure based on virtual data integration approaches, methods and technologies GRID. Mass integration platform will allow you to create a global infrastructure of tens and hundreds of heterogeneous databases and is designed to address the strategic challenges of automating various forms of distribution of the management, control, planning at the level of large enterprises, industries, corporations and government institutions. At the core technology platform is a software system, code-named ZooSPACE, developed in ICT SB RAS. ZooSPACE complex built on the basis of several loosely coupled distributed subsystems that provide configuration (ZooSPACE-L), access to resources (ZooSPACE-Z), user and administrative WEB-interface (ZooSPACEW), statistics gathering (ZooSPACE-S) and monitoring (ZooSPACE-M) of the system. We discuss the architecture and composition of each of the subsystems.

Key Words
distributed information systems, the integration of heterogeneous data management, access to information resources, Z39.50, LDAP, SRW/SRU

How to cite:
Zhizhimov O. L., Fedotov A. M., Shokin Y. I. Technology platform for the mass integration of heterogeneous data // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2013. - Volume 11, Issue No 1. - P. 24–41. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Zhizhimov O. L., Pestunov I. A., Fedotov A. M. Struktura servisov upravleniya metadannymi dlya raznorodnykh informatcionnykh sistem // Elektronnyye biblioteki: rossysky nauchny elektronny zhurnal. T. 15, № 6.
2. Zhizhimov O. L., Amelchenko S. A. Informatcionnaya sistema proyekta «Elektronnaya Sibir»: servisy upravleniya dannymi // Vestn. DVO RAN. 2012. № 2. S. 123–128.
3. Zhizhimov O. L., Mazov N. A. Printcipy postroyeniya raspredelennykh informatcionnykh sistem na osnove protokola Z39.50. Novosibirsk, 2004. 361 s.
4. Shokin Yu. I., Fedotov A. M., Zhizhimov O. L. Tekhnologiya raspredelennykh informatcionnykh sistem // Sovremennyye informatcionnyye tekhnologii dlya nauchnykh issledovany: Materialy konf. Magadan, 2008. S. 18–21.
5. Zhizhimov O. L., Mazov N. A. Serverny kompleks ZooPARK – itog 10-letnei ekspluatatcii // Biblioteki i informatcionnyye resursy v sovremennom mire nauki, kultury, obrazovaniya i biznesa: Materialy XVI Mezhdunar. konf. M.: GPNTB Rossii, 2009.
6. Sozykin A. V., Masich G. F., Masich A. G., Bezdushny A. N. Voprosy integratcii informatcionnykh i setevykh sluzhb. Varianty ispolzovaniya LDAP katalogov // Elektronnyye biblioteki: perspektivnyye metody i tekhnologii, elektronnyye kollektcii: Tr. VI Vseros. nauch. konf. Pushchino, 2004.
7. Fedotov A. M., Shokin Yu. I., Zhizhimov O. L., Molorodov Yu. I. Sluzhba direktory LDAP kak edinaya informatcionnaya sreda // Otkrytoye i distantcionnoye obrazovaniye. 2007. № 4 (28). S. 31–41.
8. Barakhnin V. B., Zhizhimov O. L., Stepanov Yu. Yu., Fedotov A. M. LDAP-katalog organizatcii kak yadro korporativnoi raspredelennoi informatcionnoi sistemy // Innovatcionnyye nedra Kuzbassa. IT-tekhnologii: Sb. nauch. tr. Kemerovo, 2008. S. 226–232.
9. Zhizhimov O. L., Fedotov A. M. Modeli upravleniya dostupom k raspredelennym informatcionnym resursam // Elektronnyye biblioteki: perspektivnyye metody i tekhnologii, elektronnyye kollektcii: Tr. IX Vseros. nauch. konf. Pereslavl-Zalessky: Izd-vo «Universitet goroda Pereslavlya», 2007. S. 301–304.
10. Zhizhimov O. L., Lobykin A. A., Turchanovsky I. Yu., Panshin A. A., Chudinov S. A. Avtomatizirovannaya sistema sbora statisticheskoi informatcii o sobytiyakh v raspredelennoi informatcionnoi sisteme // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. 2013. T. 11, vyp. 1. S. 42–52.

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 11, Issue No 1 (2013).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 11, Issue No 1 (2013).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2013
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.