Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 11, Issue No 3 (2013)

Matching methods in computer security knowledge learned from multiple documents
Gulnara Erkinovna Yakhyyayeva, Olga Vladimirovna Yasinskaya

Novosibirsk State University
UDC code: 004.4

Abstract
This paper considers the problem of matching the knowledge of computer security learned from different texts in natural language. A description of the problem with the model-theoretic formalism is presented. Knowledge of the particular computer attack is formalized as underdetermined algebraic system (named generalized precedent). The knowledge base is a set of generalized precedents. The matched value of the truth of a sentence is calculated as an interval defined on [0, 1]. The paper presents the algorithms for calculating the matched value of the truth, the software implementation of the developed methods is described.

Key Words
generalized precedent, generalized fuzzy model, precedent model, cyber-attack precedent, cyber-attack, information security

How to cite:
Yakhyyayeva G. E., Yasinskaya O. V. Matching methods in computer security knowledge learned from multiple documents // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2013. - Volume 11, Issue No 3. - P. 63-73. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Vasenin V. A. K sozdaniyu mezhdunarodnoi sistemy monitoringa i analiza informa tcionnogo prostranstva dlya predotvrashcheniya i prekrashcheniya voyenno-politicheskikh kiberkon fliktov // Informatcionnyye tekhnologii. 2012. № 9. S. 2–10.
2. Teiz A., Gribomon P., Yulen G., Pirot A., Rolan D., Snaiers D., Vokler M., Goshe P., Volper P., Greguar E., Delsart F. Logichesky podkhod k iskusstvennomu intellektu: Ot modalnoi logiki k logike baz dannykh: Per. s fr. M.: Mir, 1998. 494 s.
3. Palchunov D. E. Resheniye zadach poiska informatcii na osnove ontology // Biznes informatika. 2008. T. 1. S. 3–13.
4. Palchunov D. E. Modelirovaniye myshleniya i formalizatciya refleksii: Ch. 2. Ontolo gii i formalizatcii ponyaty // Filosofiya nauki. 2008. № 2. S. 62–99.
5. Palchunov D. E., Yakhyaeva G. E. Interval Fuzzy Algebraic Systems // Proceedings of the Asian Logic Conference 2005. World Scientific Publishers, 2006. P. 23–37.
6. Palchunov D. E., Yakhyyayeva G. E. Nechetkiye algebraicheskiye sistemy // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Matematika, mekhanika, informatika. 2010. T.10, vyp. 3. S. 75–92.
7. Palchunov D. E. Poisk i izvlecheniye znany: porozhdeniye novykh znany na osnove analiza tekstov estestvennogo yazyka // Filosofiya nauki. 2009. № 4 (43). C. 70–90.
8. Yakhyyayeva G. E., Yasinskaya O. V. Primeneniye metodologii pretcedentnykh modelei v sis teme risk-menedzhmenta, napravlennogo na rannyuyu diagnostiku kompyuternogo napadeniya // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. 2012. T. 10, vyp. 2. S. 106–115.
9. Palchunov D. E., Yakhyyayeva G. E., Khamutskaya A. A. Programmnaya sistema upravleniya informatcionnymi riskami RiskPanel // Programmnaya inzheneriya. 2011. № 7. S. 29–36.
10. Malykh A. A., Mantcivoda A. V. Ontoboks: ontologii dlya obyyektov // Izv. Irkut. gos. un-ta. 2009. T. 2, № 2. S. 94–104.
11. The Description Logic Handbook / Ed. by F. Baader. N. Y.: Cambridge Univ. Press, 2003. 555 p.
12. Palchunov D. E., Ulyanova E. A. Metody avtomaticheskogo porozhdeniya poiskovykh ev ristik // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. 2010. T. 8, vyp. 3. S. 5–12.

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 11, Issue No 3 (2013).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 11, Issue No 3 (2013).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2013
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.