Novosibirsk State University Journal of Information Technologies
Scientic Journal

ISSN 2410-0420 (Online), ISSN 1818-7900 (Print)

Switch to
Russian

All Issues >> Contents: Volume 14, Issue No 1 (2016)

Information and Computing Web-System for Interactive Analysis of Georeferenced Climatological Data Sets
Evgeny Petrovich Gordov, Igor Georgiyevich Okladnikov, Aleksandr Georgiyevich Titov


UDC code: 004.67, 004.75, 004.78, 004.031.42, 004.9, 504.38

How to cite:
Gordov E. P., Okladnikov I. G., Titov A. G. Information and Computing Web-System for Interactive Analysis of Georeferenced Climatological Data Sets // Vestnik NSU Series: Information Technologies. - 2016. - Volume 14, Issue No 1. - P. 13-22. - ISSN 1818-7900. (in Russian).

Full Text in Russian

Available in PDF

References
1. Doklad o sostoyanii fundamentalnykh nauk v Rossyskoi Federatcii i o vazhneishikh nauchnykh dostizheniyakh rossyskikh uchenykh v 2014 godu / Rossyskaya akademiya nauk. M.: Nauka, 2015.
2. Gordov E. P., Lykosov V. N., Krupchatnikov V. N., Okladnikov I. G., Titov A. G., Shulgina T. M. Vychislitelno-informatcionnyye tekhnologii monitoringa i modelirovaniya klimaticheskikh izmeneny i ikh posledstvy. Novosibirsk: Nauka, 2013. 199 s.
3. Frankel F., Reid R. Big data: Distilling meaning from data // Nature. 2008. Vol. 455. № 7209. P. 30.
4. Berrick S. W., Leptoukh G., Farley J. D., Rui H. G. A Web service workflow-based data visualization and analysis system // IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 2009. Vol. 47 (1). P. 106–113.
5. Shokin Yu. I., Zhizhimov O. L., Pestunov I. A., Sinyavsky Yu. N., Smirnov V. V. Raspredelennaya informatcionno-analiticheskaya sistema dlya poiska, obrabotki i analiza prostranstvennykh dannykh // Vychislitelnyye tekhnologii. 2007. T. 12. Spetc. vyp. 3. GIS- i veb-tekhnologii v mezhdistciplinarnykh issledovaniyakh. Materialy Mezhdistciplinarnoi programmy SO RAN 4.5.2. Vyp. 1. S. 108–115.
6. Proussevitch A. A., Vörösmarty C. J., Glidden S., Fekete B. M., Green P., Lammers R. B. Global-RIMS: A Global Rapid Integrated Mapping System for Hydrology Visualization and Analysis // Computers and the Geosciences. 2009.
7. Gordov E., Bryant K., Bulygina O., Csiszar I., Eberle J., Fritz S., Gerasimov I., Gerlach R., Hese S., Kraxner F., Lammers R. B., Leptoukh G., Loboda T., McCallum I., Obersteiner M., Okladnikov I., Pan J., Prusevich A. A., Razuvaev V., Romanov P., Rui H., Schepaschenko D., Schmullius C., Shen S., Shiklomanov A. I., Shulgina T., Shvidenko A., Titov A. Development of Information-Computational Infrastructure for Environmental research in Siberia as a baseline component of the Northern Eurasia Earth Science Partnership Initiative (NEESPI) Studies / Regional Environmental Changes in Siberia and Their Global Consequences // Series: Springer Environmental Science and Engineering / Eds. P. Ya. Groisman, G. Gutman. 2013. Vol. 12. P. 19–55.
8. Kadochnikov A. A., Popov V. G., Tokarev A. V., Yakubailik O. E. Implementation of Internet GIS Portal for Environment and Natural Resources Monitoring Tasks // J. of Siberian Federal University. Engineering & Technologies. 2008. Vol. 1 (4). P. 375–384.
9. Romañach S. S., McKelvy M., Suir K., Conzelmann C. EverVIEW: A visualization platform for hydrologic and Earth science gridded data // Computers & Geosciences. 2015. Vol. 76. P. 88–95.
10. Alesheikh A. A., Helali H., Behroz H. A. Web GIS: Technologies and Its Applications // Proc. of Symposium on Geospatial Theory, Processing and Applications / Eds. C. Armenakis, Y. C. Lee. July 9–12, 2002. Ottawa, Canada, 2002. Vol. 34. Part 4. P. 422–430.
11. Kopackova H., Jonasova H., Mikesova I., Heylova J. Gathering of Requirements on WebGIS Development – the Example of Bikeway Mapping Application // Recent Researches in Circuits, Systems, Communications and Computers / Eds. N. Mastorakis, V. Mladenov, C. M. Travieso-Gonzalez, M. Kohler. 2011. P. 290–295.
12. Shulgina T. M., Gordov E. P., Okladnikov I. G., Titov A. G., Genina E. Yu., Gorbatenko N. P., Kuzhevskaya I. V., Akhmetshina A. S. Kompleks programm dlya analiza regionalnykh klimaticheskikh izmeneny // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. 2013. T. 11, vyp. 1. S. 124–131.
13. Titov A. G., Okladnikov I. G. Arkhitektura geoinformatcionnoi veb-sistemy klimaticheskogo monitoringa na osnove servisov prostranstvennykh dannykh // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. 2014. T. 12, vyp. 1. S. 79–88.
14. Gordova Yu. E., Genina E. Yu., Gorbatenko V. P., Gordov E. P., Kuzhevskaya I. V., Martynova Yu. V., Okladnikov I. G., Titov A. G., Shulgina T. M., Barashkova N. K. Podderzhka obrazovatelnogo protcessa v oblasti sovremennoi klimatologii na osnove veb-GIS platformy «Klimat» // Otkrytoye i distantcionnoye obrazovaniye. Tomsk. 2013. № 1 (49). S. 14–19.
15. Gordova Yu. E., Martynova Yu. V., Shulgina T. M. Ispolzovaniye vychislitelno-informatcionnoi veb-GIS dlya razvitiya u studentov-klimatologov navykov modelirovaniya i monitoringa klimaticheskikh izmeneny // Izv. Irkut. gos. un-ta. Nauki o Zemle. 2014. T. 9. C. 55–68.
16. Titov A. G., Gordov E. P., Okladnikov I. G. Programmno-apparatnaya platforma «Klimat» kak osnova geoportala lokalnoi infrastruktury prostranstvennykh dannykh // Vestn. Novosib. gos. un-ta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. 2012. T. 10, vyp. 4. S. 104–111.
17. Shulgina T. M., Genina E. Yu., Gordov E. P. Dynamics of climatic characteristics influencing vegetation in Siberia // Environ. Res. Lett. 2011. Vol. 6 (4).

Publication information
Main title Vestnik NSU Series: Information Technologies, Volume 14, Issue No 1 (2016).
Parallel title: Novosibirsk State University Journal of Information Technologies Volume 14, Issue No 1 (2016).

Key title: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Informacionnye tehnologii
Abbreviated key title: Vestn. Novosib. Gos. Univ., Ser.: Inf. Tehnol.
Variant title: Vestnik NGU. Seriâ: Informacionnye tehnologii

Year of Publication: 2016
ISSN: 1818-7900 (Print), ISSN 2410-0420 (Online)
Publisher: Novosibirsk State University Press
DSpace handle


|Home Page| |All Issues| |Information for Authors| |Journal Boards| |Ethical principles| |Editorial Policy| |Contact Information| |Publication fee| |Open Access Policy| |Old Site in Russian|

inftech@vestnik.nsu.ru
© 2006-2018, Novosibirsk State University.